top of page

 

Poštovani roditelji i saradnici, drage kolege,

 

            Za nama je još jedna (vjerujemo) uspješna godina u kojoj smo zajedničkim snagama radili na stvaranju optimalnijih uslova za sveobuhvatan razvoj svih naših mališana. Osmijesi na njihovim licima i radost sa kojom dolaze u vrtić i igraju se sa svojim drugarima, znanja koja su stekli, pružena ruka drugarstva i lijepog postupanja najbolji su garant i pokazatelj uspješnosti našeg rada. Kad sumiramo godinu  i rezultate koji su za nama, 2022. godina je donijela mnogo izazova koje smo zajedno prebrodili, ali i divnih trenutaka koje će nas pratiti i u nastupajućoj 2023. godini. Vjerujemo da ćemo nastaviti da koračamo sigurno i udruženo putevima koji vode srećnom, poštovanom i zadovoljnom djetetu.

            Koristimo priliku da vam u ime JPU „Đina Vrbica“ poželimo srećne i blagoslovene nastupajuće praznike. Da vam nova godina donese još mnogo razloga za osmijeh.

čestitka za 2023.png

 

Poziv

             Na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", broj 44/10), Komisija za sprovođenje postupka prodaje objavljuje

 

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju suvišnih prevoznih sredstava                               pogledati  OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju suvišnih prevoznih sredstava po Pozivu za prodaju suvišnih prevoznih sredstava broj 13035 od 21.12.2022. godine                                               pogledati  OVDJE

   

   

 KORIGOVANA ISHRANA

 

Poštovani,

Roditelji/staratelji čije dijete ima potrebu za korigovanom ishranom zbog:

  • glutenske enteropatije;

  • dijabetesa;

  • nepodnošenja-alergija na određene namirnice ili sastojke namirnica;

  • ili drugih sličnih dijagnoza ili stanja koje utvrdi nadležni ljekar;

obavezni su, u cilju realizacije korigovane ishrane djeteta za vrijeme njegovog/njenog boravka u predškolskoj ustanovi, podnijeti ZAHTJEV uz priložen Izvještaj nadležnog ljekara specijaliste, odnosno nadležne ustanove koja je utvrdila potrebu korigovane ishrane djeteta.

 

Napomena: Obrazac zahtjeva može se preuzeti u prostorijama uprave JPU „ Đina Vrbica „ , Ul. Mirka Banjevića 6, na Starom aerodromu. Popunjen zahtjev se sa fotokopijom Izvještaja nadležnog ljekara predaje arhivi .

Preuzimanje i predaja zahtjeva će se vršiti od 20.08.2021. godine u periodu od 08-13,30 h , svakog radnog dana.

   

Istorijat

JPU „Đina Vrbica“ počela je sa radom 1. 9. 2007. godine sa sjedištem u Ulici Radosava Burića bb.

Nastala je segmentacijom-podjelom JPU „Ljubica Popović“ na dvije ustanove, postojeću i novoformiranu JPU „Đina Vrbica“. 

Odluka o statusnoj promjeni usvojena je na sjednici Upravnog odbora od 5. 7. 2007. godine...

 

Danas

​Ustanova je prešla dug put do onoga što je ,,Đina Vrbica” danas, velika Ustanova koja u svom sastavu ima :

  • 20 vaspitnih jedinica na teritoriji cijelog grada;

  • 5 centralnih kuhinja;

  • 5300 djece uključene u različite oblike rada, uzrasta od 1-6 godina...

Dnevni ritam dana

klikni ovdje

Misija

Njegujući autentične potrebe i sklonosti svakog djeteta, jer svako dijete ima svoju dinamiku i tempo razvoja, naša misija je da kroz predškolsko obrazovanje podstičemo intelektualni, socio-emocionalni i fizički razvoj svakog djeteta ponaosob.

Kroz igru, pokrete, istraživanja razvijamo i podstičemo ono što dijete u sebi ima.

Proširujemo djetetova znanja o sebi i drugima, kao i svijetu koji ga okružuje, kako bi postalo samostalno i uspješno se uključilo u društvenu zajednicu. učimo ih da poštuju različitosti.

Razvijamo njegove sposobnosti komunikacije i kreativnosti. Podržavamo sportske aktivnosti.  

NLB POS terminali

U vaspitnim jedinicama "Dragan Radulović", "Zvončić", "Mali Princ", "Đina Vrbica" i "Poletarac", postavljeni su NLB POS terminali pomoću kojih se uplatu za vrtić može izvršiti lako i jednostavno bez provizije.

fotka-970x300 (1).jpg
djeca dolje.png
EKO ŠKOLE-Dobitnici nagrade Zelene zastave

Sertifikat o stečenom statusu međunarodne

Eko-škole

Vaspitne jedinice "Poletarac", "Leptirić", "Mogli", "Mali Princ", "Zvjezdani vrt" i "Đina Vrbica", dobitnici su nagrade Zelena zastava i nosioci sertifikata o sticanju statusa međunarodne Eko-škole.

JPU "Đina Vrbica" dio je projekta od 2016. godine, a dobijanje Zelene zastave kruna je velikog rada djece, roditelja, zaposlenih i uprave o podizanju ekološke svijesti.

U aprilu mjesecu se apliciralo za pomenute vaspitne jedinice. Akreditovanje je bilo početkom juna, sproveli su ga timovi sastavljeni od članova Nacionalnog odbora za implementaciju programa Eko-škole.

Riječ je o projektu dugoročnog efekta, akcenat je bio na uređenju dvorišta, potrošnji i otpadu i klimatskim promjenama.

32652406_1704528002966883_39035227826416
Rođendaonica
Video galerija