OBAVJEŠTENJE❗️

 

Na osnovu člana 26 stav 2 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Sl. list CG", br. 80/10, 40/16, 47/17), kao i člana 22 stav 1 tačka 27 Statuta JPU "Đina Vrbica" u Podgorici, v.d. direktora Ustanove raspisuje

 

   

 KONKURS

Za upis djece za školsku 2021/22. godinu

 

Upis elektronskim putem počinje 26. 5. 2021. godine i trajaće 15 dana.

 

Roditelji djece, koja se po prvi put upisuju ili su bila ispisana iz predškolske ustanove tokom školske 2020/2021. godine, će elektronskim putem podnositi prijavu za upis na web adresu www.upisi.edu.me

 

Djeca, koja su tokom školske 2020/21. godine, pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja, smatraće se upisanim od 1. septembra 2021. godine.

 

Ugovori o boravku i ishrani djece će se sklapati početkom nove školske godine.  

Poštovani roditelji,

PODSJEĆANJE - za bezbjedno, sigurno i zdravo predškolsko okruženje:

 

  • Mjerimo temperaturu;

  • ✅Ruke su čiste;

  • ✅Nosi se maska;

  • ✅ Dijete ostaje doma ako sumnjate na Covid 19 okruženje i simptome;


Vaspitačica će slati materijal za učenje kroz igru doma.

Istorijat

JPU „Đina Vrbica“ počela je sa radom 1. 9. 2007. godine sa sjedištem u Ulici Radosava Burića bb.

Nastala je segmentacijom-podjelom JPU „Ljubica Popović“ na dvije ustanove, postojeću i novoformiranu JPU „Đina Vrbica“. 

Odluka o statusnoj promjeni usvojena je na sjednici Upravnog odbora od 5. 7. 2007. godine...

 

Danas

​Ustanova je prešla dug put do onoga što je ,,Đina Vrbica” danas, velika Ustanova koja u svom sastavu ima :

  • 20 vaspitnih jedinica na teritoriji cijelog grada;

  • 5 centralnih kuhinja;

  • 5300 djece uključene u različite oblike rada, uzrasta od 1-6 godina...

Dnevni ritam dana

klikni ovdje

Misija

Njegujući autentične potrebe i sklonosti svakog djeteta, jer svako dijete ima svoju dinamiku i tempo razvoja, naša misija je da kroz predškolsko obrazovanje podstičemo intelektualni, socio-emocionalni i fizički razvoj svakog djeteta ponaosob.

Kroz igru, pokrete, istraživanja razvijamo i podstičemo ono što dijete u sebi ima.

Proširujemo djetetova znanja o sebi i drugima, kao i svijetu koji ga okružuje, kako bi postalo samostalno i uspješno se uključilo u društvenu zajednicu. učimo ih da poštuju različitosti.

Razvijamo njegove sposobnosti komunikacije i kreativnosti. Podržavamo sportske aktivnosti.  

NLB POS terminali

U vaspitnim jedinicama "Dragan Radulović", "Zvončić", "Mali Princ", "Đina Vrbica" i "Poletarac", postavljeni su NLB POS terminali pomoću kojih se uplatu za vrtić može izvršiti lako i jednostavno bez provizije.

EKO ŠKOLE-Dobitnici nagrade Zelene zastave

Sertifikat o stečenom statusu međunarodne

Eko-škole

Vaspitne jedinice "Poletarac", "Leptirić", "Mogli", "Mali Princ", "Zvjezdani vrt" i "Đina Vrbica", dobitnici su nagrade Zelena zastava i nosioci sertifikata o sticanju statusa međunarodne Eko-škole.

JPU "Đina Vrbica" dio je projekta od 2016. godine, a dobijanje Zelene zastave kruna je velikog rada djece, roditelja, zaposlenih i uprave o podizanju ekološke svijesti.

U aprilu mjesecu se apliciralo za pomenute vaspitne jedinice. Akreditovanje je bilo početkom juna, sproveli su ga timovi sastavljeni od članova Nacionalnog odbora za implementaciju programa Eko-škole.

Riječ je o projektu dugoročnog efekta, akcenat je bio na uređenju dvorišta, potrošnji i otpadu i klimatskim promjenama.

Rođendaonica
Video galerija
  • White YouTube Icon

© 2018  JPU "Đina Vrbica" – Podgorica. All rights reserved.

Adresa

Kontakt

Tel: +382 (0) 20/ 673-748

Email: vrtic@djvrbica.edu.me

Ulica Mirka Banjevića br.6

Stari Aerodrom

Podgorica, Crna Gora