top of page

Plan prelaska djeteta iz vrtića u osnovnu školu

 Tranzicioni program je mehanizam podrške djetetu pri prelasku na sljedeći nivo obrazovanja.

Saradnja vaspitno-obrazovnih ustanova osigurava kontinuitet, olakšava prelazak djeteta u sljedeći nivo obrazovanja. Povezivanje predškolskog i osnovnoškolskog sistema omogućuje:

  • Uspostavljanje partnerstva radi dobrobiti dje­teta;

  • Usklađenost kurikuluma vrtića i osnovne škole, kontinuitet procesa, ciljeva, načela, metoda rada i očekivanih ishoda;

  • Usklađivanje inicijalnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja kadra;

  • Senzibilisanje kadra za prihvatanje novina u radu;

  • Upoznavanje, razumijevanje i prihvatanje kadra osnovnih škola s postavkama ranog i predškolskog učenja djece i obratno;

  • Podsticanje otvorenosti i međusobne saradnje u praksi.

Period prelaska iz vrtića u osnovnu školu podrazumijeva vrijeme od nekoliko mjeseci prije i nekoliko mjeseci nakon upisa u I razred osnovne škole. Poželjno je da se aktivnosti kontinuirano realizuju tokom školske godine koja prethodi upisu u osnovnu školu. Najintenzivnije aktivnosti se odvijaju od oktobra do aprila mjeseca, ali je nužno do samog početka I razreda i tokom prvog polugodišta I razreda osnovne škole podržavati dijete i porodicu.

Cilj je olakšati ovaj prelazni i za dijete značajan period. Zato je neophodno planski povezati relevantne institucije i činioce koje će nadalje pomoći djetetu tipičnog razvoja, kao i djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama prelazak  iz jedne obrazovne sredine u drugu. Porodica je aktivan učesnik u pripremi djeteta za polazak u školu i saradnik školi tokom njene pripreme. Ne smije se zaboraviti da se roditelji i drugi članovi porodice i sami moraju pripremiti za školovanje djeteta jer je i za njih to velika promjena i izazov.

Koordiniranim zajedničkim radom predškolske ustanove i škole osnažuje se motivisanost i pozitivan stav djeteta prema novoj, školskoj sredini, oblikuje pristup usmjeren na cjelovit razvoj i učenje svakog djeteta i olak­šava uspostavljanje socijalnih odnosa u novom okruženju.

bottom of page