top of page

Adaptacija

Polazak djeteta u jaslice/vrtić predstavlja, uglavnom, prvo odvajanje od roditelja na duže vrijeme.

Svakom djetetu je potrebno određeno vrijeme tokom kojeg će se prilagoditi novoj sredini, upoznati vaspitače i nove drugare. Neka se djeca prilagođavaju brže (za samo nekoliko dana), dok je drugoj djeci  potrebno više vremena (i do 2 mjeseca).

Neka djeca reaguju burnije, dok neka i ne pokazuju veće promjene u ponašanju. Promjene u ponašanju u periodu adaptacije su prolazne i dobro je da roditelji budu upoznati i pripremljeni na njih kako bi svome djetetu mogli pomoći u snalaženju u novoj životnoj sredini.

 

 

Reakcije na odvajanje su brojne i različite:

 

                                                                 Emocionalne reakcije


Dijete može biti jako tužno i patiti za roditeljem. Kod neke djece se može javiti velika ljutnja i razdražljivost, naročito kada dođu kući. U vrtiću burnije reaguju mlađa djeca. Starija će poslušno ući u radnu sobu, ali će veći dio dana biti povučena, ćutljiva, stajati pored vrata, odbijati komunikaciju sa vaspitačicom i vršnjacima.

                                                                  Tjelesne reakcije


Ponekad djeca koriste tjesne reakcije kojima šalju poruku roditeljima. Tada djeca mogu imati bolove u stomaku, mogu povraćati, imati glavobolje. Neka djeca reaguju regresijom u ponašanju. Dijete koje je prohodalo opet pribjegava puzanju, dijete koje je nedavno uspostavilo kontrolu stolice vraća se na pelenu, ono koje je komuniciralo riječima sada opet pribjegava gestikulacijama i sl. Razlog takvog ponašanja nije zaostajanje u razvoju. U želji da bude zaštićeno, dijete bira ona ponašanja koja mu nude veću sigurnost. Sve ove promjene u ponašanju su prolaznog karaktera i što su roditelji dosledniji i odlučniji one traju kraće.

                                                                   Reakcije ponašanja


Kada emocije isplivaju na površinu, djeca se mogu ponašati na različite načine: plakati, vrištati, udarati, ugristi, odbijati svaki kontakt, aktivnosti, jelo, spavanje. I  mogu biti pasivni posmatrači, držati se svoje igračke (prelazni predmet) ili cucle  i biti mirni u nekom zabačenom kutku.

 Ovakve reakcije se javljaju odmah nakon odvajanja i traju onoliko koliko djetetu treba da se prilagodi na novu situaciju. Kod pojedine djece reakcije se mogu javiti odloženo i to baš kada pomislite da se dijete lijepo prilagodilo. 

Trenutak rastanka je krizna situacija i većina djece se primiri i zaigra nakon što roditelj ode.

Dijete zapravo tek nakon što prođu nedjelja – dvije boravka u vrtiću,  shvati da je odlazak svakodnevni i tada počinje reagovati.

O tome koliko dugo će trajati period adaptacije i kako će se dijete ponašati tokom tog perioda zavisi od:

 • starosti djeteta (lakše se prilagođavaju starija nego mlađa djeca)

 • dosadašnjeg iskustva u socijalnim interakcijama (sa djecom i odraslima)

 •  ličnosti djeteta

 • da li su i na koji način pripremana na polazak u jaslice/vrtić

 • redovnosti dolaženja u vrtić tokom perioda adaptacije (izostanci produžavaju i otežavaju adaptaciju)

Kako roditelji mogu pomoći djetetu da se brže i lakše adaptira?

 • Prije polaska u vrtić poželjno je često govoriti sljedeće:

  • vrtić je mjesto gdje ima puno igračaka i djece

  • vrtić je mjesto u kojem vasptači znaju mnogo zanimljivih igara

  • šta će se sve raditi u vrtiću i kako će teći njegov boravak

  • i  ne plašiti dijete vrtićem (npr. ako ne slušaš ići ćeš u vrtić, u vrtiću  moraš sve da pojedeš i sl.)

        Poželjno je da dijete prvih dana kraće boravi u jaslicama/vrtiću, a prilagođavanje treba da bude postupno.

 • Vrlo je važan jutarnji rastanak sa djetetom u jaslicama / vrtiću. 

Roditelj treba da je smiren, nikako djetetu ne smije pokazati svoju zabrinutost  što ga ostavlja. Dijete će to osjetiti pa će se i ono tako ponašati. Rastanak se ne smije odlagati u nedogled i ne treba tražiti dozvolu za odlazak (npr. može li mama/tata sada da ide). Dugo smirivanje djeteta ili ponovno vraćanje se ne  preporučuje jer će dijete još više plakati i očekivati da se roditelj vrati.

 • Važno je ostvariti dobar kontakt s vaspitačem

 • Pojedina djeca imaju predispoziciju za težu adaptaciju. To su djeca koja su povučena i sramežljiva. Odvajanje teško podnose i ona djeca koja su prezaštićena od strane roditelja ili se  do sada nisu odvajala.
  Po povratku iz vrtića, dobro je više vremena provoditi sa djetetom, šetati, igrati se, pričati priče, pružati nježnost, pokazati nenametljiv interes za njegove doživljaje iz vrtića. Nakon nekog vremena, kada se dijete prilagodi i oslobodi straha od nepoznatog, jaslice/vrtić će postati mjesto u koje će dijete rado dolaziti.

bottom of page