top of page

Programi

 

U našoj Ustanovi realizuju se primarni, kraći, specijalizovani, povremeni i prigodni programi.

U zavisnosti od dužine boravka djece u vaspitnim jedinicama, programi se realizuju kao cjelodnevni (od 07:00h do 17:00h), poludnevni (samo za vaspitne jedinice „Dječija radost“, "Suncokret" , Vrela Ribnička" ) i popodnevni za vaspitnu jedinicu "Poletarac " (od 14:00h do 22:00h).

Kao primarni program, u jaslicama se realizuje „Program njege i vaspitno-obrazovnog rada sa djecom do 3 godine“. Razvoj djeteta se podstiče kroz pet osnovnih razvojnih oblasti: motorički razvoj, razvoj govora i komunikacije, kognitivni, socio-emocionalni razvoj i briga o sebi/samopomoć. Na ovom uzrastu posebno su zastupljene muzičko-ritmičke i grafičko-likovne aktivnosti.

Primarni program, koji se sprovodi u vrtiću, jeste „Program za područja aktivnosti u vaspitanju i obrazovanju (od 3 do 6 godina)“. Osnovna područja aktivnosti, putem kojih se podstiče razvoj djece, su: fizičke i zdravstvene aktivnosti, jezičke, logičko-matematičke, socijalne aktivnosti i saznanja, aktivnosti upoznavanja i ovladavanja okolinom, likovne i muzičke aktivnosti.

U cilju što kvalitetnije pripreme za školu, u Ustanovi se realizuje „Kraći program za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – rad sa djecom godinu dana pred polazak u školu“, za onu djecu koja nisu obuhvaćena primarnim programom. Program je izveden iz primarnog i prilagođen za rad sa djecom između pete i šeste godine.

Od specijalizovanih programa, sprovodi se učenje engleskog jezika za djecu od 3 do 6 godina.

Kao povremeni i prigodni programi, u Ustanovi se realizuju edukativne posjete i izleti, pozorišne predstave, maskenbali, završne priredbe predškolaca, proslave rođendana, kao i raznovrsne aktivnosti prilikom obilježavanja značajnih datuma.

Sprovođenjem navedenih programa dijete stiče pozitivnu sliku o sebi, stvaraju se uslovi za izražavanje svijesti o razlikama u grupi, podstiče samostalnost, individualna odgovornost i autentičnost izraza i djelovanja, podiže kvalitet interakcije među djecom i između djece i odraslih, povećava autonomnost i odgovornost vaspitača, osnažuje saradnja sa porodicom i lokalnom zajednicom.

 

Prelazak djeteta iz vrtića u osnovnu školu

Preduzetničko učenje

bottom of page