top of page

   Skalapanje Ugovora o troškovima boravka i ishrane djeteta se vrši na šalteru vaspitne jedinice "Poletarac", Radosava Burića bb - Zabjelo, u periodu od 8.00 do 12.00 časova.

bottom of page