top of page

#IgrajSeDoma

Gain_Cash_Value_WS-A04_1.jpg

REALIZOVANE AKTIVNOSTI U OKVIRU AKCIJE ,,IGRAJ SE DOMA“

 

Zbog epidemiološke situacije, izazvane pojavom koronavirusa, kao i preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, prekinut je redovan rad u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama 16. 3. 2020. godine.

Uzimajući u obzir činjenicu da je epidemiološka situacija iz dana u dan postajala sve ozbiljnija, nije bilo objektivno očekivati povratak redovnim vaspitno-obrazovnim aktivnostima u neposrednoj budućnosti. Sve navedeno je uticalo na stvaranje ideje o konceptu vaspitanja i obrazovanja djece ranog i predškolskog uzrasta u kućnim uslovima. U skladu sa tim, održan je sastanak elektronskim putem, na kom su dogovoreni naredni koraci.

 

Odlučeno je da se prave nedjeljni planovi aktivnosti, koje će roditelji moći da realizuju sa djecom kod kuće, sa ciljem da se unaprijedi kvalitet zajednički provedenog vremena i da se održi kontinuitet u zadovoljavanju potreba djece za sticanjem novih znanja.

Formiran je Tim za planiranje u sljedećem sastavu:

 1. Ivana Radusinović, pomoćnica direktora;

 2. Azra Hot, pedagoškinja;

 3. Danijela Kandić, pedagoškinja;

 4. Senka Živković, logopedica;

 5. Dijana Jović, psihološkinja;

 6. Gordana Kastratović, profesorica engleskog jezika;

 7. Irena Badnjar, vaspitačica;

 8. Zana Ivezaj, vaspitačica;

 9. Milica Medojević, vaspitačica – PR Ustanove;

 10. Jasmina Brajović, vaspitačica.

Prilikom planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti uzimao se u obzir uzrast djece (pravljeni su posebni planovi aktivnosti za svaku uzrasnu grupu), kao i primjerenost planiranih aktivnosti kućnom ambijentu. Nedjeljne planove aktivnosti i raspored planiranja aktivnosti po vaspitnim jedinicama pedagoška služba je objavljivala u grupi koordinatora, a oni vaspitačima, koji su dalje prosljeđivali roditeljima putem viber grupa. Međusobna komunikacija vaspitača i roditelja se odvijala svakodnevno, u terminu od 10.00 do 12.00 časova, a pedagoške službe i vaspitača u periodu od 9.00 do 10.00 i od 12.00 do 13.00 časova.

Teme, koje su obrađene od 6. aprila do 1. juna, po uzrasnim grupama:

 1. Mlađa jaslena grupa - ,,Igračke“, ,,Malo mače“, ,,Cvijet“, ,,Ptica“, ,,Leptir“, ,,Jedan, dva, skačem kao žabica“, ,,Bubamara“ i ,,Upoznaj svoje tijelo“;

 2. Srednja jaslena grupa - ,,Dijelovi tijela“, ,,Šta sve mogu moje ruke“, ,,Cvijeće“, ,,Mi smo mali, ali smo vrijedni kao mravi“, ,,Kućni ljubimac-mačka“, ,,Kućni ljubimac-pas“, ,,Domaće životinje-krava“, ,,Crtam, šaram, prstićima stvaram“;

 3. Starija jaslena grupa - ,,Visibaba“, ,,Bubamara“, ,,Leptir i cvijet“, ,,Lasta“, ,,Pčelice“, ,,Kućni ljubimac-pas“, ,,Kućni ljubimac-mačka“, ,,Kućni ljubimac-kanarinac“;

 4. Mlađa vrtićka grupa - ,,Proljeće u stanu/kući“, ,,Leptir“, ,,Bubamara i mrav“, ,,Proljećno cvijeće“, ,,Zanimanja ljudi“, ,,Stomatolog (zubar)“, ,,Moja porodica“, ,,Moja šira porodica“;

 5. Srednja vrtićka grupa“ - ,,Proljeće u stanu/kući“, ,,Proljeće na livadi“, ,,Insekti-mikrosvijet“, ,,Bubamara“, ,,Zanimanja ljudi“, ,,Stomatolog (zubar), ,,Moja porodica“, ,,Moja šira porodica“;

 6. Starija vrtićka grupa“ - ,,Proljeće u stanu/kući“, ,,Proljećni radovi“, ,,Značaj pčele“, ,,Vesele bubamare“, ,,Zanimanja ljudi“, ,,Stomatolog (zubar)“, ,,Moja porodica“, ,,Moja šira porodica“.

Za djecu uzrasta od 3 do 6 godina pravljeni su i planovi aktivnosti za engleski jezik, koji su se, takođe, slali roditeljima na nedjeljnom nivou.

Nakon toga, od strane IT koordinatora Muzafere Metjahić, vršeno je objavljivanje video snimaka na YouTube kanalu Ustanove, koji je otvoren 9. aprila. Vaspitači su snimali raznovrsne aktivnosti, iz svih područja, a kojima se stimulišu različiti domeni razvoja djece. U navedenim aktivnostima su, osim navedenih vaspitača, učestvovali i sljedeći vaspitači: Rada Jasnić, Branka Petković, Ivana Bulajić, Zorica Božović, Maja Joksimović i Snežana Lizdek. Pedagoška služba je formirala viber grupu sa pomenutim vaspitačima, vršila selekciju video snimaka i pravila raspored objavljivanja. Video snimci su se objavljivali do 1. juna 2020. godine.

 

Od strane Ministarstva prosvjete pokrenuta je ideja da se objedine najbolji primjeri prakse iz svih predškolskih ustanova u zbirku aktivnosti, koje su vaspitači slali roditeljima, kako bi ih realizovali sa djecom u kućnim uslovima. Naša Ustanova je imala zadatak da pošalje aktivnost za kognitivni razvoj, za djecu uzrasta od 12 do 18 mjeseci i aktivnost za upoznavanje sa prirodom i snalaženje u životnoj sredini, za djecu uzrasta od 3 do 4 godine. Pedagoška služba je odabrala date aktivnosti (u saradnji sa vaspitačicama Irenom Badnjar i Ivanom Jovićević), a pomenuta zbirka je objavljena na Školskom portalu i zvaničnim kanalima predškolskih ustanova.

 Zbirku aktivnosti, po uzrasnim grupama, možete pogledati u nastavku. 

bottom of page