top of page

Vaspitna jedinica "Poletarac"

Poletarac 1

Leptirić

Mogli

Mali Princ

Zvjezdani vrt

Uređenje dvorišta

Vrijedni kolektiv JPU "Ðina Vrbica" sa puno elana i u vedrom duhu, nastavlja sa realizacijom planiranih aktivnosti. Tokom vikenda, organizovane su akcije uredjenja dvorišta VJ "Poletarac1" i "Mogli". Akciju u vaspitnoj jedinici ''Poletarac1" podržali su i učenici SSŠ "Sergije Stanić" sa svojom profesoricom Mirjanom Vukčević. Od srca im zahvaljujemo što su doprinijeli da dvorišta za igru naših mališana budu ljepša i uredjenija. Takodje veliku zahvalnost iskazujemo i roditeljima, koji su učestvovali u akciji uredjenja u VJ "Mogli". 

Video

Cvjetni vrtić 

Povodom Dana Ustanove, a u okviru Eko-projekta, mladja vaspitna grupa, srednja 1 i 2 grupa VJ "Poletarac 1" pravila je mali vrt od cvijeća. Tema: Cvjetni vrtić

Vaspitači: Mirjana Šuković, Verica Martinović i Milena Vlahović

Vaspitači:Jovanka, Dejana, Bojana

Vaspitači: Sandra Vukčević, Vesna Raičević, Adisa Dačić

Kruženje vode u prirodi 

Eko radionica- Kruženje vode u prirodi ; VJ "Poletarac1" - srednja vaspitna grupa
Opis aktivnosti: Pokazati djeci kako se izvode eksperimenti. Djeca ne mogu u potpunosti da objasne šta se u eksperimentu dešava, ali su oduševljena i veoma im je zanimljivo. Vaspitači: Vesna Raičević, Sandra Vukčević i Adisa Dačić

Naša ulica

Eko radionica 
Tema: Naša ulica 
Cilj aktivnosti: ukazati na značaj ljudi u pravilnom održavanju ulice, vodjenju računa o saobraćajnim znakovima i o očuvanju dvorišta ispred zgrada.
VJ Poletarac1- srednja vaspitna grupa
Vaspitači: Sandra Vukčević,Vesna Raičević i Adisa Dačić

Bunar za navodnjavanje dvorišta

Stari bunar u dvorištu ponovo će biti stavljen u funkciju i služiti za navodnjavanje. Radovi na produbljivanju bunara su u toku. Izgradnja sličnih sistema za navodnjavanje, planirana je i u ostalim vaspitnim jedinicama.

Priroda nam pjeva, dok je čuvamo

Podsticati kod djece ekološku svijest o očuvanju prirode. Putem aktivnosti djeci smo ukazali na značaj prirode za sva živa bića: biljke, životinje, ljude, u čemu najveći značaj u očuvanju prirode ima čovjek. Aktivnosti na datu temu odradili smo sa roditeljima i djecom koristeći raznovrsni prirodni materijal: šišarke, žireve, lišće, panjiće, tako da su djeca kroz igru i razgovor shvatila značaj očuvanja prirode.

Kućica za domaće životinje i ptice

"Kućica za domaće životinje"

Ovom aktivnošću podsticali smo ljubav kod djece, prema domaćim životinjama sa akcentom da sve domaće životinje imaju svoja skloništa-kućice.

Mlađa vaspitna grupa, vaspitačice: Mirjana Šuković, Verica Martinović, Milena Đuranović

''Kućica za ptice"

Sa ovom idejom podstičemo pravilan odnos prema pticama. Zajedno sa djecom, pravili smo od ambalažnog materijala kućice za ptice , gdje djeca mogu ostavljati hranu i brinuti o njima.

Mladja vaspitna grupa, vaspitačice: Mirjana Šuković, Verica Martinović, Milena Đuranović

Izrada kontejnera

Realizovana je aktivnost izrada kanti za reciklažu papira i plastike, u okviru teme: "Reciklaža".

Sortiranje otpada

U srednjoj grupi 1 realizovana je aktivnost sortiranje otpada, sa ciljem upoznavanja djece sa načinom pravilnog odlaganja otpada i njegovog ponovnog korišćenja. Djeca su prikupljeni otpad sortirala u prethodno napravljene kontejnere (plavi za  papir, žuti za plastiku). Aktivnost koja je uslijedila je brainstorming: kako da upotrijebimo otpad na nov način. Datum: 28.09. 2017.god.

Vaspitačice: Bojana B., Jovanka K. i Dejana K.

Recikliranje ambalažnog materijala

Nakon formiranja reciklažnog centra, djeca svakodnevno koriste selektirani materijal u centrima interesovanja.Izradjuju produkte u skladu sa tematskim planom ili pak koriste za izradu didaktičkih sredstava.

bottom of page