top of page

Interaktivna služba

     U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, u okviru JPU „Đina Vrbica“ realizuje se program Interaktivne službe, počev od januara 2018. godine. Projekat se sprovodi u saradnji sa OŠ „29.novembar“ Dinoša, koja je ustupila prostor za realizaciju aktivnosti. 

    Interaktivne službe su usluga koja se pruža djeci iz udaljenih seoskih područja, u kojima, za sada, ne postoji predškolska vaspitno-obrazovna ustanova. Programom su obuhvaćena djeca od 3 do 6 godina starosti. Jedanput sedmično, u trajanju 2-3 sata, vaspitačice će sistematski i organizovano raditi sa djecom i porodicama na stimulisanju zdravog i sveobuhvatnog razvoja djeteta. Program podrazumijeva rad sa cijelom porodicom i podršku roditeljima (hraniteljima/usvojiteljima), tako da će se u okviru njega organizovati i radionice kako za roditelje, tako i za roditelje i djecu zajedno. 

     Neki od opštih ciljeva rada sa djetetom su: praćenje i stimulisanje različitih domena razvoja, podsticanje socijalizacije, samopoštovanja djeteta, kao i priprema djece za školu. Rad sa roditeljima odvijaće se putem individualnih razgovora i radionica. U skladu sa potrebama i mogućnostima organizovaće se tematske informativne i edukativne aktivnosti za roditelje, a za djecu posjete predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi, nekoj instituciji, nekom kulturnom dešavanju, i tome slično.

bottom of page