top of page

Istorijat

 

JPU „Đina Vrbica“ počela je sa radom 01.09.2007. godine sa sjedištem u Ulici Radosava Burića bb.

Nastala je segmentacijom-podjelom JPU „Ljubica Popović“ na dvije ustanove, postojeću i novoformiranu JPU „Đina Vrbica“.

Odluka o statusnoj promjeni usvojena je na sjednici Upravnog odbora od 05.07.2007. godine.

Vlada Crne Gore na sjednici od 26.07.2007. godine donosi Zaključak broj 03-5573/2 kojim dozvoljava statusnu promjenu i početak rada nove Ustanove. Ustanova je registrovana u CRPS rješenjem broj 8-0017310/002 od 19.11.2007. godine.

Osnovna djelatnost Ustanove je vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, kao i pružanje pomoći roditeljima u poboljšanju kvaliteta života porodice i djece.

Danas

Ustanova je prešla dug put do onoga što je ,,Đina Vrbica” danas, velika Ustanova koja u svom sastavu ima :

  • 20  vaspitnih jedinica na teritoriji cijelog grada;

  • 5 centralnih kuhinja;

  • 5300 djece uključene u različite oblike rada, uzrasta od 1-6 godina.

Misija

Naša misija je predškolsko obrazovanje koje podstiče intelektualni, socio-emocionalni i fizički razvoj svakog djeteta njegujući autentične potrebe i individualne sklonosti svakog djeteta. Razvijamo njegove sposobnosti komunikacije i kreativnosti. Podržavamo sportske aktivnosti.  Razvijamo inkluzivno obrazovanje. Proširujemo djetetova znanja o sebi i drugima, kao i svijetu koji ga okružuje, kako bi postalo samostalno i uspješno se uključilo u društvenu zajednicu.

Vizija

Naša vizija je povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem stvaranjem infrastukturnih i kadrovskih uslova. Obezbijedićemo podsticajnu sredinu za učenje i razvoj djece. Bićemo savremenija i opremljenija Ustanova. Želimo i da naša Ustanova bude zajednica onih koji uče, u kojoj se znanje temelji na kreativnoj uključenosti svih učesnika – djece, vaspitača, stručnih saradnika, porodice i lokalne zajednice.

bottom of page