top of page
Search

Adaptacija vrtića

Obavezali smo se da ne čekamo da država sve radi sama, već aktivno tražimo prostore u javnom vlasništvu koji se ne koriste i sopstvenim sredstvima adaptiramo ih u vrtić. Tako je raspisan tender za radove na vrtiću u Staroj varoši, a maksimalni predmjer iznosi 65 000 eura. Takođe, adaptira se i vrtić u Maslinama, koji je godinama imao problema sa plavljenjem dvorišta.

Vuk Stanišić, direktor ustanove "Đina Vrbica"

9 views0 comments
bottom of page