top of page
Search

JAVNI POZIV za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenima u javnom sektoru

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, a u vezi sa Zaključkom Vlade CG br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine, starješina objavljujeJAVNI POZIV

za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom


1. Pozivaju se svi zaposleni koji imaju najmanje šest godina radnog staža od kojih posljednju godinu u javnom sektoru, a koji su zainteresovani za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine da do 30. avgusta 2019. godine podnesu starješini _____________________ zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa.

2. Zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50% mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

3. Zaposleni koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.

4. Visina bruto zarade određuje se kao prosječan iznos posljednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine.

5. Straješina će o zahtjevu zainteresovanog zaposlenog odlučiti do 30. septembra 2019. godine.

6. Zaposlenom radni odnos prestaje danom isplate otpremnine.

7. Zaposleni kome radni odnos prestane na osnovu pisanog sporazuma (sporazumni prestanak radnog odnosa), a ostvari pravo na otpremninu, ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva obuhvaćena članom 41 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa.

8. Ograničenje iz tačke 7 ovog poziva ne odnosi se na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

STARJEŠINA

__________________

Prilozi:

1. Tablica simulacije iznosa otpemnine po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa, na primjeru selektovanih zvanja u javnom sektoru

2. Obrazac zahtjeva za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine 

Obrazac ZAHTJEVA ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE možete preuzeti ovdje


 

Dopis MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE možete pogledati ovdje


 

ODLUKU O OTPREMNINI U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, kao i TABLICU SIMULACIJE IZNOSA OTPREMNINE možete preuzeti ovdje283 views0 comments
bottom of page