top of page
Search

Otvoren novi prostor Đine Vrbice za preko 200 mališana

Adaptirane prostorije Resursnog centra Podgorica, koje će biti korišćene od strane Javne predškolske ustanove Đina Vrbica, svečano su otvorene danas i u njima će biti smješteno preko 200 mališana. Prostor je površine oko 380m2, a vrijednost radova na prilagođavanju potrebama predškolske ustanove je iznosila oko 40. 000 eura.


Prostor se sastoji od pet radnih soba, dva toaleta i jedne kuhinje i predstavlja samo prvi u nizu koraka na adaptaciji i prenamjeni postojećih objekata koji se ne koriste, te dogradnji postojećih vrtića.

Ministar prosvjete dr Damir Šehović je tokom otvaranja govorio o važnosti da se problem prebukiranosti rješava izgradnjom novih objekata, ali i dogradnjom ili adaptacijom već postojećih prostora. Projekat izgradnje sedam vrtića sa CEB-om vrijednosti 10 miliona eura je, kako je istakao ministar, najveći korak u rješavanju ovog pitanja.

Pored već izgrađenog vrtića u Zagoriču kapaciteta za 340 djece i trenutnih radova na vrtiću na Starom aerodromu sličnih kapaciteta, koji teku planiranom dinamikom i čiji se završetak očekuje u prvoj polovini naredne godine, početak izgradnje većine ostalih vrtića u okviru projekta sa CEB-om planiran je za narednu godinu, istakao je Šehović.Ministar je ocijenio da moramo djeci pružiti pri­li­ku za ra­no uče­nje, s ob­zi­rom na ne­mjer­lji­ve be­ne­fi­te pred­škol­skog vas­pi­ta­nja i obra­zo­va­nja: ”Ona rečenica da je pogrešno obrazovano dijete izgubljeno dijete, postavlja pred nas ogromnu odgovornost: da ne izgubimo ni jedno. Ako svi budemo razumjeli da je to obaveza svih nas – institucija, roditelja, civiljnog sektora… siguran sam da ćemo u tome uspjeti”, zaključio je.


Preuzeto sa: Portala Analitika

Objavljeno: 31. 10. 2017. godine

4 views0 comments
bottom of page