Search

Otvoren novi prostor Đine Vrbice za preko 200 mališana

Adaptirane prostorije Resursnog centra Podgorica, koje će biti korišćene od strane Javne predškolske ustanove Đina Vrbica, svečano su otvorene danas i u njima će biti smješteno preko 200 mališana. Prostor je površine oko 380m2, a vrijednost radova na prilagođavanju potrebama predškolske ustanove je iznosila oko 40. 000 eura.


Prostor se sastoji od pet radnih soba, dva toaleta i jedne kuhinje i predstavlja samo prvi u nizu koraka na adaptaciji i prenamjeni postojećih objekata koji se ne koriste, te dogradnji postojećih vrtića.

Ministar prosvjete dr Damir Šehović je tokom otvaranja govorio o važnosti da se problem prebukiranosti rješava izgradnjom novih objekata, ali i dogradnjom ili adaptacijom već postojećih prostora. Projekat izgradnje sedam vrtića sa CEB-om vrijednosti 10 miliona eura je, kako je istakao ministar, najveći korak u rješavanju ovog pitanja.

Pored već izgrađenog vrtića u Zagoriču kapaciteta za 340 djece i trenutnih radova na vrtiću na Starom aerodromu sličnih kapaciteta, koji teku planiranom dinamikom i čiji se završetak očekuje u prvoj polovini naredne godine, početak izgradnje većine ostalih vrtića u okviru projekta sa CEB-om planiran je za narednu godinu, istakao je Šehović.Ministar je ocijenio da moramo djeci pružiti pri­li­ku za ra­no uče­nje, s ob­zi­rom na ne­mjer­lji­ve be­ne­fi­te pred­škol­skog vas­pi­ta­nja i obra­zo­va­nja: ”Ona rečenica da je pogrešno obrazovano dijete izgubljeno dijete, postavlja pred nas ogromnu odgovornost: da ne izgubimo ni jedno. Ako svi budemo razumjeli da je to obaveza svih nas – institucija, roditelja, civiljnog sektora… siguran sam da ćemo u tome uspjeti”, zaključio je.


Preuzeto sa: Portala Analitika

Objavljeno: 31. 10. 2017. godine

4 views0 comments
  • White YouTube Icon

© 2018  JPU "Đina Vrbica" – Podgorica. All rights reserved.

Adresa

Kontakt

Tel: +382 (0) 20/ 673-748

Email: vrtic@djvrbica.edu.me

Ulica Mirka Banjevića br.6

Stari Aerodrom

Podgorica, Crna Gora