Search

Prezentacija seminara o Preduzetničkom učenju

Updated: Feb 27, 2018

Treći stručni aktiv na temu "Prezentacija seminara o Preduzetničkom učenju", održan je u VJ"Poletarac1" za sve vaspitne grupe 12. i 13. februara 2018.god.

Aktiv je pripremio i vodio tim za Preduzetničko učenje. Nakon prezentacije seminara organizovana je radionica, na kojoj je bio zadatak primjeniti ciljeve iz pet oblasti Preduzetničkog učenja i na taj način dobiti povratnu informaciju da je prezentacija bila jasna i da je shvaćena suština preduzetničkog učenja. Ovo su neki odgovori sa evaluacije: 1. Moderniji, savremeniji način prezentacije, odlično! Dosta poznatih stvari koje se sada drugačije zovu. Baš je lijepo! Učenje novo! Saznanje novo! 2. Sve već radjeno, samo što je ovo savremeniji način. 3. Odlično organizovano. Struktura aktiva veoma detaljna, jasna i koncizna. 4. Odlično prezentovano i detaljno pojašnjeno. Prezentovano na način koji je prihvatljiv i razumljiv svima. Nataša Jovićević, koordinatorka tima za PU.


Galeriju sa ostalim fotografijama možete pogledati na sljedećem linku: galerija

6 views0 comments
  • White YouTube Icon

© 2018  JPU "Đina Vrbica" – Podgorica. All rights reserved.

Adresa

Kontakt

Tel: +382 (0) 20/ 673-748

Email: vrtic@djvrbica.edu.me

Ulica Mirka Banjevića br.6

Stari Aerodrom

Podgorica, Crna Gora