top of page
Search

Program interaktivnih službi

U okviru Programa interaktivnih službi, koji se u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om, od ove godine sprovodi u JPU "Đina Vrbica", održan roditeljski sastanak u OŠ "29.novembar" Dinoša.Direktorica škole Aisha Gjokaj i psihološkinja JPU "Đina Vrbica" Marijana Ivančević predstavile su ključne korake u realizaciji ovog projekta,ciljeve i predviđene aktivnosti. Predstavljene su im i vaspitačice koje su prošle prvi ciklus obuke za Interaktivne službe -Drita Kalaj i Elma Drešević i podijeljen materijal sa osnovnim informacijama o programu. Prisutni/e su obaviješteni/e o mjestu i vremenu kada će se krenuti sa organizovanim aktivnostima za djecu,te su pozvani na saradnju u najboljem interesu djece. Interaktivne službe su usluga koja se pruža djeci iz udaljenih seoskih područja,u kojima za sada ne postoji predškolska vaspitno-obrazovna ustanova. Program se odnosi na djecu uzrasta 3 do 6 godina,a sa njima će jedanput sedmično u trajanju 2-3 sata raditi obučene vaspitačice. A kako program podrazumijeva rad sa cijelom porodicom, organizovaće se i radionice za roditelje, kao i za djecu i roditelje zajedno.


12 views0 comments
bottom of page