top of page
Search

Sofija Klikovac u posjeti upravi JPU “Đina Vrbica”

Sofija Klikovac, prepoznatljivo lice kada je predškolsko vaspitanje i obrazovanje u pitanju, je danas posjetila upravu JPU ''Đina Vrbica''.


Ovom prilikom je naša nekadašnja direktorica, koja nikada nije prestala da se bavi vrtićem, poklonila Ustanovi veoma korisnu literaturu, kao što je: -''Uticaj na promjene-vodič za roditelje za zastupanje i djelovanje u društvu'' -''Uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovni vaspitno-obrazovni proces'' -''Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu- metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta do 3 godine'' -''Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu- metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta od 3-5 godina'' -''Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu- metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta 6 i 7 godina''


9 views0 comments
bottom of page