top of page
Search

Trening radionice

Trening radionice "Značaj rane intervencije za djecu sa poremećajima iz spektra autizma-rani znaci i simptomi PSA, savremene metode i terapijski pristupi”.


Proteklog vikenda, 14. i 15.10. 2017.godine u vaspitnoj jedinici ,,Mali princ" održane su trening radionice "Značaj rane intervencije za djecu sa poremećajima iz spektra autizma-rani znaci i simptomi PSA, savremene metode i terapijski pristupi” koju je organizovao JU Resursni centar “1.jun” uz podršku Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo i UNICEF-a Montenegro.

Ova vrsta inicijative ima za cilj da kroz edukaciju kadra pruži sveobuhvatniju podršku I unaprijedi kvalitet života djece sa autizmom i njihovih porodica. S' druge strane, cilj inicijative je povezivanje Resursnog centra ,,1.jun,, sa vaspitno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.


U prethodnom periodu ova inicijativa realizovana je kroz obuku stručnog kadra Resursnog centra, a zatim i kroz trening radionice za stručni kadar predškolskih ustanova, Domova zdravlja i Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u više opština u Crnoj Gori.


Obuci su prisustvovali vaspitači/ce i stručni saradnici/ce iz JPU ,,Đina Vrbica’’ i JPU ,,Ljubica Popović’’. Obuku je prošlo 27 učesnika. Program je akreditovan od strane Zavoda za školstvo tako da će učesnici dobiti sertifikate sa 16 sati obuke. Nakon obuke planiran je monitoring u cilju sagledavanja rezultata i efekta obuke.


Obuku su realizovale Ljiljana Krsmanović- defektolog i Nataša Kostić Kneževeić-psiholog i porodični psihoterapeut.

83 views0 comments
bottom of page