top of page
Search

Upis djece u vrtić i jaslice za 2018/2019 godinu

Danas 14.05. zvanično počinje upis djece.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da je konkurs za upis djece u vrtić i jaslice za 2018/2019 godinu u JPU ''Đina Vrbica'' raspisan i da danas 14.05. zvanično počinje upis djece na sljedeće programe:

-Primarni-cjelodnevni program u vremenu od 6-17h

-Primarni cjelodnevni program u vremenu od 15-22h (samo u vaspitnoj jedinici Poletarac1)

-Poludnevni program u trajanju od 7-12h i 12-17h

-Trosatni program pripreme djece za osnovnu školu,u vremenu od 17-20h, za uzrast djece od 5 godina života do polaska u osnovnu školu (napomena: samo za djecu, koja nisu uključena u primarni cjelodnevni program)

Roditelji, čija djeca borave u Ustanovi na dan objavljivanja konkursa, preuzimaće i predavati zahtjev za upis i prepis djece u vaspitnoj jedinici u kojoj dijete boravi i istovremeno potpisivati ugovor o medjusobnim pravima i obavezama, u periodu od 08-14.30h.

Dok će roditelji koji po prvi put upisuju dijete, kao i oni čije je dijete ispisano na dan objavljivanja konkursa, zahtjev sa potrebnom dokumentacijom predavati na šalterima vaspitne jedinice ''Poletarac1'' na Zabjelu, ulica Radosava Burića bb, svakog radnog dana od 08h-18h. Upis je u ovoj jedinici organizovan u jutarnjoj smjeni od 08-14.30h na dva šaltera tj.punkta, kako bi se spriječile gužve, a i u popodnevnoj smjeni od 14.30-18h radiće jedan šalter, kako bi se izašlo u susret roditeljima, koji će moći da obave upis i nakon radnih obaveza.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

-Uredno popunjen zahtjev za upis (koji se dobija na šalteru Ustanove)

-Izvod iz matične knjige rodjenih za djecu koja se prvi put upisuju

-Za korisnike materijalnog obezbjedjenja-potvrda iz centra za socijalni rad

-Za samohrane roditelje- izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrdjuje taj status

-Za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju- rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program

Zaključivanje ugovora o medjusobnim pravima i obavezama izmedju roditelja i Ustanove vršiće se odmah i trajaće 15 dana od objavljivanja konkursa.

Napomene: Zahtjev za upis tj. prijavni formular moguće je preuzeti i u elektronskoj formi na www.euprava.me ili ovdje.


U trosatni program pripreme djece za osnovnu školu upisuju se djeca od 5 godina, koja nisu uključena u primarni-cjelodnevni program.

Za upis djece u ovaj program roditelj treba da priloži zahtjev, koji dobija u Ustanovi i izvod iz matične knjige rodjenih. Program pripreme djece za školu realizovaće se u sljedećim vaspitnim jedinicama: ''Zvončić'', ''Bubamara'', ''Jelena Ćetković1'', ''Đina Vrbica'', ''Poletarac1'', ''Mali princ'' i novoj vaspitnoj jedinici na Starom aerodromu.

Za djecu koja do kraja 2018. godine pune 6 godina života, a nijesu se upisala u prvi razred osnovne škole, roditelji su obavezni da dostave odluku komisije osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Nakon završetka konkursa upisna komisija razmotriće zahtjeve i formirati vaspitne grupe zavisno od uzrasta djece i ostalih kriterijuma, u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

3,634 views0 comments
bottom of page