top of page
Search

Višedimenzionalni individualizovani pristup učenju i sveukupnom razvoju djece predškolskog uzrasta

Updated: Feb 28, 2018

Stručni aktiv na temu Višedimenzionalni individualizovani pristup učenju i sveukupnom razvoju djece predškolskog uzrasta, realizovan je od 23.10. do 01.11. 2017. godine u VJ „Mali princ“.


Aktiv je realizovan kroz radionice na temu domeni razvoja sa akcentom na socio-emocionalni razvoj (razvojna očekivanja i norme), saradnja sa porodicom, rodno-senzitivna praksa u predškolstvu i individualizacija i dokumentovanje. Radionicama su obuhvaćeni/e 185 vaspitača/ica iz jaslenih, mlađih, srednjih i starijih vaspitnih grupa vrtića i 4 stručne saradnice iz JPU „Đina Vrbica“. Rad se odvijao u grupama od 25-30 česnika/ca, kroz uvodne aktivnosti, grupni rad na studijama slučaja, i diskusiju praćenu PP prezentacijama.


Galeriju sa ostalim fotografijama možete pogledati na sljedećem linku: galerija

7 views0 comments
bottom of page