Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Sl.list CG br.52/2014) J.P.U. “Đina Vrbica” objavljuje:

Putni nalozi

Vodič za pristup informacijama u posjedu JPU "Đina Vrbica"

Predsjednički izbori 2018.

  • White YouTube Icon

© 2018  JPU "Đina Vrbica" – Podgorica. All rights reserved.

Adresa

Kontakt

Tel: +382 (0) 20/ 673-748

Email: vrtic@djvrbica.edu.me

Ulica Mirka Banjevića br.6

Stari Aerodrom

Podgorica, Crna Gora