top of page

Međunarodni program Eko - škole 

Eko-škole su međunarodni program kojim se mladi podstiču na aktivno uključivanje u brigu o svom okruženju.  Program Eko-škole ima za cilj da podigne svijest djece o srodnim pitanjima održivog razvoja životne sredine u  vrtiću, školi i van nje. Škola-vrtić, uključena u ovaj program može biti nagrađena Zelenom zastavom sa znakom Eko škole i dobiti sertifikat o statusu Međunarodne Eko-škole.

Program Eko - škole je jedan od pet programa održivog razvoja, koji vodi Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini (FEE).

Program se realizuje kroz metodologiju sedam koraka koju škola mora pažljivo sprovoditi kako bi povećala uspješnost svojih eko ambicija.

Naša Ustanova je uključena u ovaj program Eko-škole od 2016.godine.

Ove školske godine,  prioritet za apliciranje Zelene zastave imaju pet vaspitnih jedinica:

  1. „ Poletarac 1“

  2. „Leptirić“

  3. „Mogli“

  4. „Mali Princ“

  5. „Zvjezdani vrt“

  6. "Đina vrbica"

 

Svaka od vaspitnih jedinica je napravila akcioni plan. Do kraja školske godine potrebno je realizovati tri teme:

  • Dvorište,

  • Potrošnja i otpad,

  • Klimatske promjene.

Koordinatorka programa „Eko-škole“ za našu Ustanovu je Persa Anđušić, asistenti: Irena Badnjar i Vesna Marković.

HIMNA

 

Mi smo sada djeca mala

želimo da čuvamo ono što

nam je priroda dala.

 

Naše vrijedne ručice, nova drveća sade

Na kojima će kad porastu

Ptičice svoj dom da sagrade.

 

Ta zelena dvorišta su naša bašta

Gdje se budi dječija mašta.

 

Uz igre i nasmijana lica neka se čuje

I cvrkut ptica.

 

Zato molimo odrasle ljude

Da što više zelenih površina bude.

 

Budite i Vi ponekad kao i mi sada, dječica mala,

I čuvajte sve što nam je priroda dala.

 

Eko duh u nama živi nekʼ se svakʼ tome divi,

Zelena je boja naša, neka bude sad i vaša.

 

 

Djeca starije vaspitne grupe

VJ „Leptirić“

Poletarac 1

Đina Vrbica

Leptirić

Mogli

Mali Princ

Zvjezdani vrt

SERTIFIKAT O STEČENOM STATUSU MEĐUNARODNE EKO-ŠKOLE

 

Vaspitne jedinice „Poletarac“, „Leptirić“, „Mogli“, „Mali Princ“, „Zvjezdani vrt“ i „Đina Vrbica“, dobitnici su nagrade Zelena zastava i nosioci sertifikata o sticanju statusa međunarodne Eko-škole.

JPU „Đina Vrbica“ dio je projekta od 2016. godine, a dobijanje Zelene zastave kruna je velikog rada djece, roditelja, zaposlenih i uprave o podizanju ekološke svijesti.

Nacionalni operater Međunarodnog programa Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini „Eko-škole“ u Crnoj Gori je Zavod za školstvo, koji ovaj program implementira  i vodi od 2016. godine. Oni su na Dan ekološke države Crne Gore (20.9.), u Eko zgradi UN-a u Podgorici, u saradnji sa Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori upriličili prvu dodjelu nagrada Zelene zastava i sertifikata, koje je ove godine dobilo 17 obrazovno-vaspitnih ustanova.

Svaka od pomenutih  vaspitnih jedinica je napravila Eko Odbor, koji čine: djeca, roditelji i zaposleni.

 Djeca, zajedno sa roditeljima i zaposlenima donosili su odluke o planiranju aktivnosti. Oni su najbolji kritičari u tome šta treba promijeniti da bi okruženje bilo ljepše.

Napravljen je akcioni plan za svaku vaspitnu jedinicu i krenulo se u realizaciju planiranog. Takođe, radilo se po traženim koracima i tako se uspostavila dobra saradnja sa lokalnom zajednicom. Najmlađi,  zajedno sa vaspitačicama osmislili su himnu i logo Eko-škole.

U aprilu mjesecu se apliciralo za pomenute vaspitne jedinice. Akreditovanje je bilo početkom juna, sproveli su ga timovi sastavljeni od članova Nacionalnog odbora za implementaciju programa Eko-škole (predstavnici Zavoda za školstvo, Ministarstva prosvjete, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Centra za stručno obrazovanje, ECOM-a i UNDP-a).

Riječ je o projektu dugoročnog efekta, akcenat je bio na uređenju dvorišta, potrošnji i otpadu i klimatskim promjenama . Ove godine povodom drugih tema, nove aktivnosti .Vaspitne jedinice će raditi na stalnom poboljšanju životne sredine.

U narednom periodu u imlementaciju projekta, uključiće se i ostale vaspitne jedinice.

Koordinatorka programa „Eko-škole“ za našu Ustanovu je Persa Anđušić, asistenti: Irena Badnjar i Vesna Marković.

bottom of page