top of page

Javna predškolska ustanova "Đina Vrbica"

Osnovna djelatnost Ustanove je vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta i podrška roditeljima u poboljšanju kvaliteta života djece i njihovih porodica.

Program vaspitno - obrazovnog rada u JPU "Đina Vrbica" se ostvaruje u 20 vaspitnih jedinica.

Vaspitne jedinice

Zvončić
Bubamara
Bubamara 2
Zvjezdani vrt
Leptirić
Vrela Ribnička
Poletarac
Đina Vrbica
Jelena Ćetković
suncokret 2 opcija_edited.jpg
Suncokret
Jelena Ćetković 2
Dragan Radulović
Mali Princ
Mogli
funny-childrens-artwork-29-background-wa
Stara Varoš
suncokret 2 opcija.jpg
Bioče
cute_wallpaper.jpg
Ljubović
bottom of page