top of page

Zdravstena zaštita i njega djece 

U  našoj Ustanovi, na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, njezi i ishrani djece, radi oko 100 medicinskih sestara. Medicinske sestre, koje rade na preventivnoj zaštiti, značajni su koordinatori na planiranju i sprovođenju higijenskih postupaka, kao i kontroli nivoa higijene u vaspitnoj jedinici u kojoj su zaposlene.

Pored toga realizuju se i sljedeći zadaci:

 • pružanje prve pomoći djeci u nepredviđenim situacijama;

 • kontrola zdravstvenog stanja djece;

 • praćenje tjelesne težine i visine, 2 puta godišnje.

Odgovorne medicinske sestre organizuju:

 • obavljanje usluga DDD;

 • tromjesečne kontrole mikrobiološke ispravnosti vode u svim objektima;

 • obavljanje sanitarnih pregleda za svo osoblje, od strane Instituta za javno zdravlje;

 • stručne aktive  i predavanja za medicinske sestre, od strane eminentnih medicinskih stručnjaka, ljekara Instituta za javno zdravlje,...

U cilju očuvanja bezbjednosti zdravstvenog stanja djece, preporuke  naše  Ustanove su da u slučaju:

 • povišene tjelesne temperature,

 • stomačnih problema (mučnina, povraćanje, dijareja),

 • gljivičnih infekcija,

 • konjuktivitisa,

 • intenzivnog kašlja,

 • promjena na koži,

 • i pedikuloze (vašljivosti),

ne treba dovoditi dijete u vrtić do potpunog ozdravljenja, o čemu je potrebno, kao dokaz, dostaviti ljekarsku potvrdu.

bottom of page